Verzekeringsclausules

Wat zijn clausules ?

Naast de  van toepassing zijnde dekking worden er op de polis ook clausules benoemd. Deze kunnen zowel dekking uitbreiden, beperken als het opnemen van een preventie-eis met daarbij een sanctie als er niet aan voldaan is. In het geval van niet voldoen aan een preventie-eis welke geclausuleerd is bestaan er 2 vormen. Een zogeheten harde clausule en een zachte clausule. Hieronder leggen wij graag de verschillen uit.

 

Garantie bepalingen 

Een deel van de clausules bestaan uit een zogenoemde garantiebepaling. Met een garantiebepaling wordt aangemerkt dat de verzekeraar bij aangaan van de verzekering ervan uit is gegaan dat de verzekerde ergens aan voldoet dan wel gaat voldoen. Voorbeelden van garantiebepalingen zijn clausules over beveiliging (het hebben van alarm met door-melding) , brandpreventie ( het hebben van een brandmelder met door-melding naar bijvoorbeeld de brandweer). In de clausule wordt dus beschreven waar de verzekeraar van uit is gegaan en wat de gevolgen zijn als je hier niet aan voldoet (harde en zachte bepalingen) 

Direct een indicatie van de premie

Laat je gegevens hier achter en ontvang binnen 2 dagen een offerte voor je bedrijfspandverzekering. 

Bel ons, dan regelen wij het

We zijn bereikbaar op werkdagen van 9- 17 uur.

088 730 3636

Harde clausules

Een harde clausule gaat er vanuit dat er altijd aan de bepaling voldaan wordt. Het maakt niet uit om welke reden er niet aan voldaan is. Indien je aan een bepaling niet voldoet en er ontstaat schade welke gevolg is van het niet voldoen aan de clausule, keert de verzekeraar niets uit.

Zachte clausules

Wanneer een verzekeraar een zachte clausule opneemt wordt er eveneens vanuit gegaan dat de verzekerde te allen tijde hieraan voldoet. Echter, in een zachte clausule wordt er wel rekening mee gehouden dat er situaties kunnen zijn waarin niet voldaan is. Wanneer er een schade ontstaat welke te herleiden is naar het niet voldoen aan een bepaalde clausule, dan neemt de verzekeraar een verhoogd eigen risico op. In de meeste gevallen 10% van de schade met een bepaald minimum en maximum bedrag.

Voorbeelden verschil tussen harde en zachte clausule

Clausule alarmcentrale

Op de gebouwenverzekering is een clausule opgenomen waarin bepaald wordt dat het pand voorzien moet zijn van een alarm met doormelding naar een particuliere alarmcentrale. Daarnaast dient dit alarm in werkvaardige toestand te zijn wanneer er niemand fysiek aanwezig is, bijvoorbeeld na sluitingstijd.

Op een mooie lentedag belt je vrouw op met de mededeling dat de weeën zijn begonnen. Je bent als enige nog aanwezig in het pand en zonder erbij na te denken ren je het pand uit en rij je naar het ziekenhuis om bij de bevalling aanwezig te zijn. Het alarm vergeet je in alle haast dus in werkvaardige toestand te zetten. In de nacht van diezelfde lentedag wordt er ingebroken en voor € 350.000 aan goederen ontvreemd. Hier komt de eerste medewerker de volgende ochtend achter wanneer deze als eerste aanwezig is bij het bedrijfspand. 

In het geval van een harde clausule zal er dus geen dekking zijn. Het alarm had immers in werkvaardige toestand moeten zijn. In deze clausule is er geen ruimte voor de persoonlijke omstandigheid waardoor deze "fout" heeft kunnen ontstaan.

Wanneer er echter een zachte clausule van toepassing is, wordt de schade in de meeste gevallen wel vergoed. Wel is het verhoogd eigen risico van toepassing. 

Clausule buitenopslag 

Op de polis is een clausule buitenopslag opgenomen. Deze clausule bepaald dat buitenopslag (bijvoorbeeld emballage, pallets en vaten) minimaal 10 meter verwijderd moeten staan.

Na een week werken sluit je samen met de collega's af en wenst elkaar een fijn weekend. In de nacht van zaterdag op zondag krijg je een telefoontje dat er brand woedt bij het bedrijfspand. Wanneer je erheen snelt zie je inderdaad dat een deel vlam heeft gevat en dat de brandweer inmiddels druk is met blussen. Na onderzoek blijkt dat de brand is ontstaan door brandstichting. Vandalen hebben met kranten de pallets in brand gestoken welke maximaal 5 meter van het pand vandaan stonden wegens ruimtegebrek.

Bij een harde clausule bestaat er geen dekking. De afstand van de buitenopslag tot het pand was immers korter dan de geëiste 10 meter.

Bij een zachte clausule had je wel recht op schadevergoeding, met  inachtneming van het hogere eigen risico.

De voordelen van 123bedrijfspandverzekering.nl

  • Altijd deskundig advies.
  • Veilig en betrouwbaar.
  • Wij zoeken de passende oplossing voor je aanvullende verzekeringen.
  • Je krijgt altijd een vast aanspreekpunt voor je bedrijfspandverzekering. 

Heb je vragen over onze service?

De meest voorkomende vragen aan onze helpdesk beantwoorden we op de website. Staat jouw vraag er niet bij of heb je een specifieke wens? Bel ons dan of stuur een bericht. We gaan je dan zo snel mogelijk helpen!

Laat hier je gegevens achter

Wist je dat je bij 123bedrijfspandverzekering ook heel gemakkelijk telefonisch een verzekering kunt afsluiten? Je krijgt vrijblijvend advies van onze experts en zij kunnen direct jouw bedrijfspandverzekering aaanvragen. Je kunt ze elke werkdag bellen tussen 9 en 17 uur op 088-7303636.