Schade aan bedrijfspand

Schade wat nu ?

Uiteraard is het van belang dat je de schade bij ons meldt zodat wij je verder kunnen begeleiden en de verzekeraar kunnen informeren. Doet de schade zich in de avond of in het weekend voor? Meld de schade dan direct de eerstvolgende werkdag bij ons. Wat kun je zelf doen tot de schade bij ons gemeld is en wat mag je niet doen? Hieronder schetsen wij je een aantal situaties en geven we je voorbeelden van wat wel en niet mag zonder overleg.

Storm/waterschade

Tijdens een hevige storm in februari waait een groot deel van de dakbedekking los van het bedrijfspand waarin je gevestigd bent. Hierdoor begint er langzaam water via het dak te lekken waardoor er mogelijk verdere (gevolg)schade ontstaat aan de spullen in je pand. Wat mag je wel en niet doen? De verzekeraar wil graag dat je maatregelen neemt om verdere schade te voorkomen. Het is dus geen probleem wanneer je een herstelbedrijf inschakelt om als noodvoorziening zeil op het dak te leggen zodat de schade niet groter wordt. Een begin of volledig herstel mag pas na akkoord van de verzekeraar. In sommige gevallen komt er een expert langs namens de verzekeraar om de schade op te nemen.

Door een nog onbekende wateroorzaak staat je bedrijfspand voor een groot deel onder water. Om verdere schade te voorkomen laat je het water wegpompen. Dit wordt gezien als bereddingskosten (kosten die je maakt om te voorkomen dat de schade groter wordt) en wordt vergoed door de verzekeraar. Uiteraard mag  je ook spullen verplaatsen naar een hoger gelegen plek zodat het niet nat kan worden. Spullen weggooien die je vergoed wil hebben van de verzekeraar mag niet. Ook mag er nog geen herstel plaatsvinden.

Brandschade

Je krijgt midden in de nacht bericht dat er een brand woedt in het bedrijfspand waarin je met je bedrijf gevestigd bent. Wanneer je er aankomt is de brandweer al bezig met blussen. In de meeste gevallen zal de brandweer in dit geval de Stichting Salvage ingeschakeld hebben. Stichting Salvage is een landelijke stichting waar alle verzekeraars mee samenwerken. Namens de stichting komt er een salvage-coördinator. De coördinator zal doorgaans zorgen voor begeleiding bij de schade. 

Door een kleine brand is er brand(schade) aan de achterzijde van het bedrijfspand waarin je gevestigd bent. Ook zijn er een aantal goederen beschadigd geraakt. Hier geldt dat je maatregelen mag nemen om de schade te beperken.

Er mag nog niet hersteld worden of belangrijke zaken weggegooid worden. De verzekeraar kan besluiten om een expert langs te laten komen om de schade te beoordelen.

Inbraak

Na een inbraakpoging waarbij de deur zwaar geforceerd is en een raam is ingegooid wil je zo snel mogelijk het raam en de geforceerde deur gerepareerd hebben. Het is toegestaan om het raam dicht te laten timmeren alsmede de geforceerde deur. Hiermee voorkom je immers dat mensen zomaar binnen kunnen komen. Volledig herstel is niet toegestaan. Dit mag pas na akkoord van de verzekeraar.

Uiteraard is het in alle gevallen wel toegestaan om een herstelofferte op te vragen zodat de verzekeraar snel inzicht krijgt in wat herstel (mogelijk) gaat kosten.

 

 

Aanrijdingsschade

Wanneer iemand anders tegen je bedrijfspand aanrijd is dat natuurlijk nooit leuk. Helaas gebeuren deze zaken meerdere keren per dag door bezorg-busjes en vrachtwagens. Aanrijdingsschade is in de meeste gevallen verzekerd onder de gebouwenverzekering. Echter onder aftrek van het eigen risico op uw polis. Het verhalen van aanrijdingsschade kan soms best lastig zijn. In veel gevallen betreft het buitenlandse chauffeurs met een buitenlandse verzekeraar. Uiteraard kunnen wij je helpen bij het verhalen van de schade. 

Als preventiemaatregel kan je ook blokkade paaltjes plaatsen kort voor je pand. Wanneer een chauffeur een bocht niet goed neemt rijdt de chauffeur hier tegen aan en niet tegen uw bedrijfspand. 

Heb je vragen over onze service?

De meest voorkomende vragen aan onze helpdesk beantwoorden we op de website. Staat jouw vraag er niet bij of heb je een specifieke wens? Bel ons dan of stuur een bericht. We gaan je dan zo snel mogelijk helpen!

Neem contact met ons op

Wist je dat je bij 123bedrijfspandverzekering ook heel gemakkelijk telefonisch een verzekering kunt afsluiten? Je krijgt vrijblijvend advies van onze experts en zij kunnen direct jouw bedrijfspandverzekering aaanvragen. Je kunt ze elke werkdag bellen tussen 9 en 17 uur op 088-73036